← Listeye geri dön

2015 Yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü

Doç. Dr. Engin Durgun, doğa bilimleri alanında fizik bilim dalında, “2-Boyutlu Malzemeler, Çimento Reaktivitesi, Siklodekstrin İnklüzyon Kompleksleri” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Engin Durgun, Bilkent Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Hakan Durmaz, doğa bilimleri alanında kimya bilim dalında, “Sentetik Polimer Kimyası, Yıldız Polimerler, Biyobozunur Polimerler, Click Kimyası ve Diels-Alder Reaksiyonları” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Hakan Durmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Önder Metin, doğa bilimleri alanında kimya bilim dalında, “Geçiş Metal Nanopartikülleri, Bimetalik Nanopartiküller, Metal Oksit Nanopartikülleri, Kimyasal Hidrojen Depolama, Grafen Oksit ve Grafen, Kataliz ve Elektrokataliz” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Önder Metin, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Leyla Özgener, doğa bilimleri alanında çevre bilim dalında, “Çevre-Enerji, Termodinamik, Enerji Teknolojileri, Enerji Ekonomisi, Yenilenebilir Enerjiler” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Leyla Özgener, Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Mustafa Şahmaran, yapı bilimleri alanında, “Mikro-Mekanik Olarak Tasarlanmış Şekil Değiştirme Sertleştirmesi Gösteren Yüksek Performanslı Çimento Bağlayıcılı Kompozitler” konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Mustafa Şahmaran, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker, doğa bilimleri alanında biyoloji bilim dalında, “Sentetik Biyoloji, Sentetik Genetik Regülasyon, Biyomedikal Malzemeler, Protein Tabanlı Nanomalzemeler ve Biyomalzemeler, Biyomedikal Sensörler, Tüm Hücre Biyosensörleri” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker, Bilkent Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi ve Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Didem Okutman Taş, doğa bilimleri alanında çevre bilim dalında, “Çevre Biyoteknolojisi, Biyoremediasyon, Mikrokirleticilerin Biyolojik Arıtılabilirliği, Anaerobik Arıtma Prosesleri, Aktif Çamur Prosesleri” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Doç. Dr. Didem Okutman Taş, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Recep Zan, doğa bilimleri alanında fizik bilim dalında, “Yoğun Madde Fiziği, Malzeme Bilimleri, 2-Boyutlu Malzemeler, Superiletkenler, Yarıiletkenler, Elektron Mikroskopisi ve Probe Mikroskopisi” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları nedeniyle, 2015 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Recep Zan, Niğde Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır